blog de xavier bolao -fotògraf- - Xavier Bolao -fotògraf- Barcelona

Xavier Bolao -fotògraf-

Anar al contingut

Els xamfrans del Poblenou

Xavier Bolao -fotògraf- Barcelona
publicat per xavier bolao en Barcelona - Poblenou · 20 Agost 2016
Tags: Poblenou
 

Us vull proposar un breu passeig pel barri del Poblenou. És un recorregut centrat en els seus xamfrans, aquestes cantonades tan ben dissenyades per Ildefons Cerdà en tot l’Eixample i que també tenen la seva correspondència en aquest barri industrial.
 
El traçat urbanístic del Poblenou es correspon amb el criteri de l’Eixample, i de fet és una prolongació d’aquest cap al Besós i per sota de la plaça de les Glòries, que recordem per Cerdà era el centre de la ciutat.
 
Però el Poblenou no va néixer amb vocació residencial o administrativa com l’Eixample, sinó com un barri industrial que a la vegada albergava a les famílies que hi treballaven. Aquesta doble funció li dóna un caràcter propi, contradictori i un tant caòtic, que he volgut reflectir en unes imatges fetes únicament en el xamfrans dels seus carrers més representatius. Podreu observar que a part de l’heterogeneïtat generada pels diferents usos de l’espai al llarg dels anys, actualment s’hi afegeix un altre factor derivat de la profunda transformació d’aquest barri, que està perdent totalment el seu antic caràcter industrial i de petit taller, per a convertir-se en zona residencial d’un cert nivell i centre d’acollida per a empreses vinculades amb les noves tecnologies.
 
En aquestes fotografies podreu observar les modernes edificacions que es barregen amb restes de les antigues indústries, la pervivència de tallers construïts en una única planta, edificis de planta i pis amb el locals a la planta baixa i els habitatges al pis, xamfrans que han modificat la clàssica estructura adaptant-se als usos actuals, edificis d’habitatges contigus i amb alçades molt diferents, reutilització de construccions industrials en equipaments, i molts altres contrastos que crec que poden servir d’ajuda per a la interpretació de la història d’aquesta zona de Barcelona.


0
reviews

Privacy Policy
Tornar al contingut